Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Datum schválení5. 10. 2023
Doplňující informace2. zpráva o uplatňování ÚP Kostěnice je uložena k nahlédnutí na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic a na Obecním úřadu Kostěnice.