Projednávaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Doplňující informaceNávrh zprávy o uplatňování územního plánu Ráby včetně pokynů pro zpracování Návrhu změny č. 2 ÚP Ráby je uložen k nahlédnutí na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic a na Obecním úřadu Ráby.