Popis

Jedno z míst, kterému se v nadcházejícím období hodláme věnovat, nese podle Programu rozvoje MO Pardubice II název Páteř Polabin. Zjednodušeně řečeno se jedná o okolí navazující na hlavní pěší osu propojující Polabiny 3 a 4 (Npor. Eliáše - Mozartova), od Archy po gymnázium. 

Po terénním průzkumu a analýze území zajištěné odborem hlavního architekta Magistrátu města Pardubic se 27. dubna 2023 v jídelně ZŠ Polabiny 3 uskutečnilo veřejné plánovací setkání. Na základě získaných podkladů vznikl dokument s návrhy a doporučeními, jak dále utvářet veřejná prostranství této části města. Kompletní znění dokumentu je ke stažení níže.