Informace zveřejňované o povinném subjektu

Označení a uvozovací text položkyObsah položky
1. NázevStatutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV
2. Důvod a způsob založeníPrávní rámec postavení obce Pardubice je stanoven obecním zřízením (zákon č. 128/2000 Sb., v platném znění), podle ust. § 4 odst. 1 tohoto zákona jsou Pardubice statutárním městem
3. Organizační struktura

https://pardubice.eu/organizacni-struktura-mo4

4. Kontaktní spojeníBokova 315
530 03 Pardubice
4.1 Kontaktní poštovní adresa

Bokova 315
530 03 Pardubice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Bokova 315
530 03 Pardubice

4.3 Úřední hodiny

Pondělí           8:00-11:30      12:30 – 17:00
Úterý               8:00-11:30      12:30 – 14:30
Středa             8:00-11:30      12:30 – 17:00
Čtvrtek            8:00-11:30      12:30 – 14:30
Pátek               8:00-11:30      12:30 – 14:00

4.4 Telefonní čísla
  • podatelna +420 466 859 845 
  • tajemnice +420 466 859 847 
  • starosta +420 725 383 452


4.5 Adresa internetové stránkyhttps://www.pardubice.eu/obvod4
4.6 Adresa podatelny

Bokova 315
530 03 Pardubice

4.7 Elektronická adresa podatelnypodatelna@umo4.mmp.cz 
posta@umo4.mmp.cz
4.8 Datová schránka

3kgb22c

5. Případné platby lze poukázat

19-1205459389/0800 vedený u České spořitelny a.s.

+ jiné způsoby platby: hotově na pokladně odbor ekonomický a vnitřních věcí, Úřadu městského obvodu Pardubice IV, Bokova 315, Pardubičky, 530 03 Pardubice

6. IČ00274046
7. DIČCZ00274046
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

K dispozici vytištěné na jednotlivých odborech a úsecích a elektronicky na stránkách      městského obvodu: 
https://pardubice.eu/formulare?district%5B0%5D=Městský+obvod+IV

8.2 Rozpočet

Rozpočet MO Pardubice IV:
https://pardubice.eu/rozpocet-mo4

9. Žádosti o informace

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, je možno učinit písemně viz. 4.6 nebo ústně do protokolu v budově Úřadu městského obvodu Pardubice IV, viz. 4.2, v elektronické podobě prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, viz. 4.7, nebo prostřednictvím datové schránky, viz. 4.8.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informace z jednotlivých odborů a úseků úřadu a podání, která je možno vyřídit mimo zákon č. 106/1999 S., v platném znění, vyřizují příslušní pracovníci. 

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
  • zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění
  • zákon č. 500/2004 sb., správní řád, v platném znění
  • zákon č. 280/2009 sb., daňový řád, v platném znění 
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
11.2 Vydané právní předpisyhttps://pardubice.eu/vyhlasky-a-narizeni
12. Úhrady za poskytování informací


12.1 Sazebník úhrad za poskytování informacíSazebník úhrad viz výše
12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíRozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací není k dispozici. 
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluvNemáme licenční smlouvy ani vzory licenčních smluv.
13.2 Výhradní licenceNemáme výhradní licence.
14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.https://pardubice.eu/vyrocni-zpravy-106-mo4