Máte zájem o pozemek města? 

  • zájemce si vytipuje pozemek a ověří vlastnictví města v katastru nemovitostí
  • dle územního plánu zjistí možné využití pozemku
  • podá žádost na odbor majetku a investic Magistrátu města Pardubic na příslušném formuláři „Žádost o pozemek, stavbu“


Postup projednávání a schvalování žádostí se řídí dle Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice.