Senioři

Počet obyvatel ve městě Pardubice k 1. 1. 2022 činil celkem 83 479 osob, z toho seniorů nad 65 let je 19 739, tj. 23,6 %, počet seniorů nad 60 let je 24 588, tj. 29,45 %.

Aktivity věnované seniorům a jejich volnočasovým činnostem stojí na těchto 3 pilířích:

  • SENIORCENTRUM (centrum aktivit pro seniory)
  • KLUBY SENIORŮ (24 klubů se schází ve 4 klubovnách)
  • RADA SENIORŮ (sedmičlenný poradní orgán Rady města Pardubic)