Statutární město Pardubice se zavazuje ke zpřístupnění svých webových stránek a mobilní aplikace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 a zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky https://www.pardubice.eu a mobilní aplikaci Pardubice v mobilu (od verze 1.2 ze dne 16. 2. 2021).

Stav souladu

Soulad je posuzován vůči standardu WCAG 2.1.

  • Web https://www.pardubice.eu – plně v souladu (dále viz Nepřístupný obsah)
  • Mobilní aplikace Pardubice v mobilu – plně v souladu (dále viz Nepřístupný obsah)


Nepřístupný obsah

Na webu pardubice.eu jsou uveřejňovány m.j. dokumenty z jiných úřadů, které nejsou přístupné. Některá videa mohou také postrádat titulky. Uvedením těchto věcí do souladu s pravidly přístupnosti by bylo časově náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů nejsou dodatečně upravovány.

Jelikož i mobilní aplikace Pardubice v mobilu využívá data webu pardubice.eu, může se stát, že odkáže na nepřístupný obsah.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 12. 2021 podle metodického pokynu Ministerstva vnitra České republiky k příslušnému zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

K nahlášení problémů z hlediska přístupnosti a k vyžádání informací a obsahu, které jsou vyňaty z rozsahu působnosti směrnice, použijte e-mail posta@mmp.cz.

Postupy pro prosazování práva

Kontrolu plnění povinností stanovených zákonem o přístupnosti vykonává Ministerstvo vnitra České republiky.

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
E-mail: pristupnost@mvcr.cz