Projednávaná dokumentace
Pořizovatel

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta

Projektant

UNIT ARCHITEKTI s.r.o.

Datum zpracování
Prosinec 2020
Etapa zpracováníDokumentace je připravena k vydání Zastupitelstvem města Pardubice