Signál v tísni

Projekt Signál v tísni zaštiťuje Městská policie Pardubice ve spoluprácí s firmami ELSYCO s.r.o. a RADOM s.r.o., pod patronací Magistrátu města Pardubic. Je určen pro rizikovou skupinu osob, které se ocitají v ohrožení života a zdraví pro svou dlouhodobou nemoc nebo trvale velmi závažný zdravotní stav a žijí osamoceně. Urychluje a zlepšuje komunikaci mezi složkami poskytujícími pomoc a snižuje riziko ohrožení člověka, který se ocitne v nouzi. 

Jak to funguje?

Do domácnosti dostane klient malý přístroj, který v případě nouzové situace ovládá přenosným tlačítkem, které nosí u sebe. V případě zdravotních potíží, pádu, ohrožení života zmáčkne tlačítko. Přístroj vyšle tísňový signál na operační středisko městské policie, které je v nepřetržitém provozu a na místo neprodleně vyjíždí určená výjezdová hlídka. Způsobem, který je dohodnut předem s uživatelem, strážník otevře dveře bytu v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb. Na místě zhodnotí strážníci situaci a stav postižené osoby a případně je přivolána záchranná služba. V případě hospitalizace osoby strážník zabezpečí vchod do bytu a oznámí událost blízké nebo jiné osobě, určené uživatelem.

Postupné kroky žadatele o připojení k systému "Signál v tísni"

  • Vyplnění žádosti o připojení k systému “Signál v tísni“ na Městské policii Pardubice (Pernerova 443, 3. patro). Součástí žádosti je i formulář k posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem.
  • Podání vyplněné žádosti včetně posouzení zdravotního stavu.
  • Montáž zařízení nebo možnost zakoupení přístroje do osobního vlastnictví. Městská policie a uvedená firma provedou zapojení a zprovoznění přístroje. Součástí je podrobné seznámení s podmínkami použití systému, předání náhradního klíče od bytu/domu pro případ aktivace signálu. 
  • Po připojení k systému neplatí uživatel žádné další poplatky - pouze ty, které jsou spojené s pravidelnou údržbou přístroje (výjezd servisního technika, baterie aj. - vše po dohodě s klientem).
  • Bližší informace případně na telefonu: +420 466 859 228 nebo +420 731 681 537.


V současné době využívá "Signál v tísni" zhruba 50 klientů. Tato služba významným způsobem přispívá k lepší ochraně života a zdraví a zvyšuje pocit bezpečí našich nemocných a osamělých spoluobčanů.
V současné době je kapacita této služby naplněna, nové žádosti jsou postoupeny do pořadníku. Čekací doba na počtu volných přístrojů.