Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier Kontext, s.r.o., Ing. arch. Alena Švandelíková
Datum nabytí účinnosti Změny č. 1
Doplňující informaceÚplné znění územního plánu Barchov bylo vyhotoveno po vydání jeho změny č. 1 (dále jen "úplné znění").