Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier AURUM, s.r.o.,
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum nabytí účinnosti Změny č.1 5.8.2021
Doplňující informace

Úplné znění územního plánu Borek bylo vyhotoveno po vydání jeho změny č. 1 (dále jen "úplné znění"). Změna č. 1 územního plánu Borek nabyla účinnosti dne 5. 8. 2021. Do úplného znění je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Městském úřadu Sezemice, Odboru stavebního úřadu a ÚP, Krajském úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Borek.