Schválený podklad pro rozhodování v území
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Miroslav Petráň, Ing. arch. Jana Guliford
Datum schválení6. 9. 2018
Doplňující informaceDo územní studie je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, na Stavebním úřadu Magistrátu města Pardubica a na Obecním úřadu Starý Mateřov.