Schválený podklad pro rozhodování v území
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Jaroslav Menšík
Datum schválení20. 11. 2011
Datum prověření aktuálnosti29. 9. 2020
Doplňující informaceDo územní studie je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, na Stavebním úřadu Magistrátu města Pardubica a na Obecním úřadu Starý Mateřov.