​​​​​​Projekt CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004710 Územní studie krajinné a sídelní zeleně pro ORP Pardubice a město Pardubice byl financován z finanční podpory EU.

​​​​​​​Záměrem projektu bylo pořízení dvou územních studií, které řeší:

1. podobu veřejného prostranství ve vybrané lokalitě na území města Pardubice - Územní studie Pravý břeh Labe

2. koncepci krajiny v rozsahu SO ORP Pardubice - Územní studie krajiny SO ORP Pardubice.