Schválený podklad
pro rozhodování v území

PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantREGIO, s.r.o. - Ing.arch. Robert Chládek
Datum schválení17.6.2013
Datum prověření aktuálnosti
15.2.2022
Doplňující informaceDo územní studie je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, na stavebním úřadu Magistrátu města Pardubic a na úřadu v obci Němčice. Dále byla územní studie poskytnuta Krajskému úřadu, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování.