Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. Petra Vojtíšková
ProjektantAtelier AURUM spol. s r.o.
Datum nabytí účinnostilistopad 2017
Doplňující informace