Pomoc začínajícím podnikatelům v Pardubicích a Pardubickém kraji poskytuje Pardubický podnikatelský inkubátor P-PINK v následujících oblastech:

 • tvorba podnikatelského plánu
 • vyřizování živnostenských oprávnění
 • konzultace smluvních vztahů
 • daňové poradenství
 • odborné vzdělávání
 • pomoc se systematickým rozvojem
 • možnost konzultace podnikatelských záměrů s mentory
 • místo na práci ve sdílených prostorech
 • krátkodobý i dlouhodobý pronájem kanceláří
 • prostory pro obchodní jednání
 • možnost zřízení virtuálního sídla společnosti
...Nadpis

Než začnete podnikat...

...přečtěte si příručku pro podnikání, kterou připravila Hospodářská komora ČR


Často kladené otázky

Chci začít podnikat. Co musím udělat jako první?

Nejdříve si ověřte, zda Váš nápad dává smysl a zda je na trhu o něj vůbec zájem. Průzkum trhu je jedním z prvních kroků, které je nutné udělat. Jakmile se ukáže, že nápad je životaschopný a existuje dostatečná poptávka, tak je poté vhodné začít vážně uvažovat o založení vlastního podnikání. Průzkum trhu a ověření nápadu je klíčem k úspěchu budoucího byznysu.

OSVČ nebo založit „sročko“. Co je pro podnikání lepší?

Každá forma má svoje výhody a nevýhody. Nelze říct, co je univerzálně lepší, protože každý podnikatel má na své podnikání jiné požadavky a s tím související i jiná očekávání.

 

Založení živnosti u OSVČ je poměrně rychlé a náklady na založení jsou nízké (1 tisíc Kč na zřízení živnostenského oprávnění). OSVČ si musí hradit sociální a zdravotní pojištění v minimální výši (lze řešit i placením vyměřených paušálů z výše předpokládaných příjmů. Živnost je spojena s osobou živnostníka, čili při jakémkoliv kontaktu jsou vidět osobní údaje živnostníka (adresa a v případě plátcovství DPH také rodné číslo). Za závazky a případné plnění náhrad za způsobené škody ručí OSVČ veškerým svým majetkem (včetně soukromého majetku).

 

Založení založení společnosti s ručením omezeným (zkráceně s.r.o.) jakožto nejběžnější formy právnického subjektu trvá delší dobu (i týdny) a náklady na jeho založení jsou mnohem vyšší než u založení živnosti u OSVČ (cca kolem 10 tisíc Kč za založení s.r.o.) a také se pro založení s.r.o. neobejdeme bez služby notáře a jeho zpracování společenské smlouvy (případě zařízení zápisu do obchodního rejstříku). Nově vznikající s.r.o. musí mít někde umístěné své sídlo, které nemusí být shodné s bydlištěm zakládajících podnikatelů. Sídlo společnosti musí být na daném místě řádně označeno (existují firmy, které nabízejí umístění sídla nově vznikající společnosti na svou adresu). Společníci u s.r.o. ručí za způsobené škody a závazky pouze do výše nesplaceného vkladu. Jednatel neručí za závazky vůbec, pokud ke svým povinnostem přistupuje s péčí řádného hospodáře. Jakmile však nejednal v souladu se zákonem (přičemž on sám musí prokázat opak), je odpovědný za škody vzniklé společnosti a ta může náhradu škody po jednateli vymáhat.

Mám hobby, kterým bych si chtěl vydělávat. Jaká právní forma je pro mě nejlepší?

Hobby lze vykonávat za peněžitou odměnu i v režimu tzv. příležitostného výdělku, kdy do 30 tisíc ročně není nutné zakládat živnost ani právnické subjekty. Pakliže by se jednalo o soustavně a kontinuálně vykonávanou a vydělávající činnost, tak to lze považovat za podnikání a v takovém případě je nutné mít legální oprávnění takovou činnost vykonávat (v případě hobby pravděpodobně ve formě OSVČ). 

Pomůže mi někdo na začátku podnikání?

V regionu působí mnoho organizací věnujících se podpoře podnikatelů v různých fázích vývoje (a tedy i na samotném začátku). Administrativní záležitosti “rozjezdu“ podnikání vyřídí obecní živnostenský úřad. Pokud potřebujete pomoc s nasměrováním podnikání, zacílením na správného zákazníka či definováním nabízeného produkt nebo služby atd., tak s tím umí pomoc tyto organizace:

 • Pardubický podnikatelský inkubátor (zkráceně P-PINK)
 • Krajská hospodářská komora Pardubického kraje
 • Regionální kancelář Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest