Architektonická soutěž o návrh

Aktuálně:
Všechny soutěžní návrhy byly řádně doručeny. 
Hodnotící jednání soutěžní poroty se uskuteční 17. srpna 2022.

Základní údaje k soutěži

Soutěž je vyhlášena jako architektonická, užší, jednofázová, projektová soutěž o návrh

Termíny
14. 4. 2022
Vyhlášení soutěže
11. 5. 2022
Odevzdání žádostí o účast s podklady
24. 5. 2022
Zúžení počtu účastníků (max. 8 účastníků)
25. 7. 2022
Odevzdání návrhů

Ceny
1.cena - 450 000 Kč
2.cena - 350 000 Kč
3.cena - 250 000 Kč

Náhrady výloh
Náhrady výloh spojených se soutěží pro účastníka budou rovnoměrně rozděleny mezi vybrané soutěžící formou skicovného.
Dohromady je vyčleněno 350 000 Kč.

Odměny
100 000 Kč

Žádost o účast
• čestná prohlášení
• portfolio referenčních prací (3 referenční stavby vysoké urbanisticko-architektonické a dispoziční kvality, z toho alespoň jedna stavba byla realizována v rozpočtovaných stavebních nákladech nad 40 mil. Kč bez DPH)

Soutěžní návrh
Fyzická podoba odevzdání:
3 panely formátu B1 na výšku
• půdorys, řezy, řezopohledy a pohledy ZUŠ v M 1:200
• situace pozemku ZUŠ s půdorysem 1.NP v M 1: 200
• vizualizace:
- zákres do fotografie z nadhledu
- vizualizace z pohledu chodce
- vizualizace interiéru
- další výkresy či schémata dle uvážení

Model
• vkládací model M 1:200

Digitální podoba odevzdání:
na profilu zadavatele prostřednictvím elektronického nástroje - https://nen.nipez.cz/profil/pardubice
• Čestná prohlášení (Složka 1)
• Panel (Složka 2)
• Jednotlivá vyobrazení (Složka 3)
• Autorská zpráva a bilanční tabulka (Složka 4)

Cíl soutěže

ZUŠ Pardubice-Polabiny vznikla původně jako pobočka tehdejší LŠU v Pardubicích v Havlíčkově ulici. Poprvé otevřela škola dveře svým žákům 2. února 1968 a od školního roku 1968/1969 byla ustanovena naše škola tak, jak jí známe dodnes – jako samostatná instituce. Původně se na škole vyučoval pouze hudební, taneční a výtvarný obor, od 4. února 1971 se otevřel pro žáky i literárně-dramatický obor. V těchto oborech poskytuje škola vybraným dětem základy příslušného uměleckého vzdělání, výjimečně talentované žáky připravuje k dalšímu odbornému uměleckému studiu na vyšších typech uměleckých škol.

Výuka v současnosti probíhá na čtyřech budovách v Polabinách – část hudebního oboru spolu s ředitelstvím se nalézá v hlavní budově v Lonkově ulici (komerční objekt s nájemným), další část hudebního a literárně-dramatický obor se nachází v budově v ulici Kosmonautů (tzv. „Čistírna“), zbytek hudebního a výtvarný obor pak v budově v ulici Nová a konečně tanečnice a tanečníci tančí v sálech Gymnázia Mozartova. Naši pedagogové však také dojíždějí do poboček na sídlišti Dubina, v Lázních Bohdaneč a ve Svítkově – tato tři odloučená pracoviště máme v plánu zachovat i do budoucna.

Velkou výzvou pro naši školu je již od dob vzniku prostorová vybavenost. Škola bohužel nikdy neměla jedno společné pracoviště pro všechny obory a je tak více než 50 let rozeseta po celém sídlišti Polabiny. Tato situace velice komplikuje spolupráci mezi jednotlivými obory i pedagogy a přirozený rozvoj školy. Proto jsme jako škola velmi vděčni zřizovateli – Statutárnímu městu Pardubice, že spolu s námi vnímá tuto silnou potřebu nové společné budovy ZUŠ Pardubice-Polabiny, jejíž návrh bude výsledkem této architektonické soutěže.

A jaká by měla nová budova a s ní i naše ZUŠka být? Měla by být novým přirozeným kulturním a společenským centrem Polabin, nejen školou, kde se „pouze“ učí. Měla by být otevřená a přátelská pro rodiny i s malými dětmi, ne uzavřená, plná restrikcí a nutící maminky s malými dětmi čekat na sourozence venku v zimě. Měla by poskytovat komfort a možnost vyučovat i vystupovat s velkými soubory, ne řešit velikost těchto těles podle toho, aby se „někam vešly“. Měla by poskytnout možnost širšího využití nových technologií v rámci výtvarky, ne podmiňovat umístění digitálních zařízení rozmístěním, počtem a funkčností zásuvek. Měla by být místem setkávání a diskuse mezi všemi učiteli, ne institucí, kde se všichni potkají jen na pedagogických poradách. Měla by to být budova krásná, kterou se budou Pardubice chlubit a my všichni uvnitř hrdě prezentovat, nejen místo kam se chodí do práce.

Již přes 50 let tato touha uvnitř ZUŠky, jejích žáků i jejich rodičů bují, a mnoho a mnoho lidí se opravdu nemůže dočkat, že by se jim tento letitý sen mohl splnit. Těšíme se, že právě tato soutěž nás tomuto snu opět o krok přiblíží.

Jiří Kabát M.Mus.
ředitel ZUŠ Pardubice-Polabiny