Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier AURUM, s.r.o.,
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum nabytí účinnosti5. 8. 2021
Doplňující informaceDo Změny č. 1 územního plánu Borek je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování; Změna č. 1 byla dále uložena u Odboru stavebního úřadu a ÚP Městského úřadu Sezemice, Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje a u obce Borek.