Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantSURPMO, a. s., Ing. arch. Alena Koutová
Datum nabytí účinnosti8.11.2014
Doplňující informaceDo změny územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování; změna územního plánu byla dále poskytnuta Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Neratov.