Projednávaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Tomáš Slavík
Doplňující informace

Obec Rybitví rozhodla usnesením Zastupitelstva obce Rybitví č. 3/2018 dne 19.3.2018, že se proces pořízení Změny č. 1 ÚP Rybitví rozdělí v etapě po veřejném projednání na dvě části – Změnu č.1/b Územního plánu Rybitví, která bude řešit pouze původní plochu přestavby TX (plocha se stávajícím objektem spalovny) a Změnu č. 1/a Územního plánu Rybitví, která  bude obsahovat všechny ostatní lokality řešené ve Změně č. 1 Územního plánu Rybitví.

Na základě výše uvedeného tato stránka obsahuje dokumentaci pro veřejné projednání  Změny č. 1 ÚP Rybitví; tj. dokumentaci před jejím rozdělením na Změnu č. 1/a Územního plánu Rybitví a Změnu č. 1/b Územního plánu Rybitví.