Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Datum schválení12. 12. 2019
Doplňující informaceDo Zprávy o uplatňování Územního plánu Rohoznice včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1 ÚP Rohoznice a dokladů o jejím pořízení je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta; Zpráva o uplatňování je uložena na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta a na obci Rohoznice.