Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Datum schválení3. 6. 2014
Doplňující informaceDo Zprávy o uplatňování Územního plánu Borek 2014 a dokladů o jejím pořízení - spis č. 49689/2013 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta; Zpráva o uplatňování Územního plánu Borek 2014 je uložena na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta a na obci Borek.