Projednávaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Datum schválení
Doplňující informace2. zpráva o uplatňování ÚP Slepotice je uložena k nahlédnutí na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic a na Obecním úřadu Slepotice