František Brendl
Pavlína Černíková - místostarostka (členka Rady městského obvodu Pardubice III)
Jiří Doležal (člen Rady městského obvodu Pardubice III)
Ing. Ondřej Hlaváč
Mgr. Jiřina Klírová (členka Rady městského obvodu Pardubice III)
Ing. Martin Kolovratník
Ing. Pavla Kvapilová
Ing. Vlastislav Mácha
Ing. Simona Machačová
Bc. Mária Ministrová
Ing. arch. Petra Nacu
MUDr. Vítězslav Novohradský, Ph.D.
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek - starosta (člen Rady městského obvodu Pardubice III)
JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.
Pavel Vojtěch (člen Rady městského obvodu Pardubice III)