Pavlína Černíková
Mgr. Jiřina Klírová – členka rady
Ing. Martin Kolovratník
Jan Končinský
Mgr. Monika Kopecká
Pavel Kožíšek - místostarosta
RNDr. Josef Kubát
Ing. Jan Lihnart
Ing. Vlastislav Mácha
Ing. Simona Machačová
Ing. Alena Suková – členka rady
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek - starosta
Jolana Štěpánková
Mgr. Petr Tomášek, Ph.D.
Pavel Vojtěch – člen rady