Termíny jednání


​​​​​​​
21. února 2022
25. dubna 2022
20. června 2022
19. září 2022
19. prosince 2022


Místo jednání:
zasedací místnost Městského obvodu Pardubice III, Jana Zajíce 983, číslo dveří 6.
PŘÍPADNÉ ZMĚNY TERMÍNU, MÍSTA A ČASU KONÁNÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA JSOU VYHRAZENA
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA JSOU VEŘEJNÁ