Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier AURUM s.r.o.
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum nabytí účinnosti23. 3. 2010
Doplňující informaceDo územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Městskému úřadu Sezemice, odboru stavebního úřadu a územního plánování, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování a obci Borek.