Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Petr Kopecký
Datum nabytí účinnosti13.5.2010 
Doplňující informaceDo územního plánu je možné nahlížet  na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Rybitví.
 
Zrušení části Územního plánu Rybitví správním soudem:
Nejvyšší správní soud rozhodl ROZSUDKEM JMÉNEM REPUBLIKY pod č.j. 7 Ao 4/2011 – 126 ze dne 24. listopadu 2011 tak, že se:
- v textové části územního plánu v části 3 (str. 10) zrušuje text "P1-přestavbová plocha „spalovna"s celým následným odstavecem, který tuto plochu popisuje
- v textové části územního plánu v části 6 (str. 23) v oddíle „10 TX – plochy technické infrastruktury – se specifickým využitím“ v jeho odstavci „B – funkční využití:“zrušuje text:
„1)   plochy technické infrastruktury mimo jakékoli činnosti s veškerými odpady, s výjimkou činností souvisejících s likvidací a čištění odpadních vod“
- v grafické části územního plánu zrušuje vyznačení plochy P1 zařazené do kategorie TX
Zrušení napadené části územního plánu má za následek též zrušení rozhodnutí o námitce podané společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., které je součástí odůvodnění územního plánu (str. 112 - 116) a které se vztahuje k zrušené části územního plánu.