Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Milan Vojtěch
Datum nabytí účinnosti Změny č. 2a)30.11.2021
Doplňující informace

Úplné znění územního plánu Stéblová bylo vyhotoveno po vydání jeho změny č. 2/a (dále jen "úplné znění"). Změna č. 2/a územního plánu Stéblová nabyla účinnosti dne 30.11.2021. Do Úplného znění Územního plánu Stéblová po Změně č. 2a) je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování; Úplné znění Územního plánu Stéblová po Změně č. 2a) bylo dále poskytnuto Magistrátu města Pardubice, Stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Stéblová.