Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Stavební úřad, Oddělení územního plánování
Ing. arch. Iva Lánská
ProjektantAtelier AURUM s.r.o., 
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum nabytí účinnosti2. března 2006
Doplňující informace