Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Tomáš Slavík
Datum nabytí účinnosti17.01.2019
Doplňující informaceDo Změny č.1/a územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta; Změna č.1/a byla dále poskytnuta Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Rybitví.