Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Stavební úřad, Oddělení územního plánování
Ing. arch. Jiří Řeřucha
ProjektantAtelier AURUM s.r.o.,
Ing. arch. Ivana Petrů a kol.
Datum nabytí účinnosti16.července 2009
Doplňující informace