Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Milan Vojtěch
Datum nabytí účinnosti18.3.2017
Doplňující informaceDo Změny č. 1 Územního plánu Stéblová je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování; Změna č. 1 byla dále poskytnuta Magistrátu města Pardubice, stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Stéblová.