V současnosti jsou města vystavena mnoha výzvám a hledají nová efektivní dopravní řešení, která ulehčí stávající infrastruktuře, zkvalitní veřejný prostor a podpoří udržitelné druhy dopravy. Tzv. plán udržitelné městské mobility se snaží najít odpověď na to, jak skloubit zájmy obyvatel řešeného území s bezpečností, parkováním, řešením nákladní dopravy, tvorby veřejného prostoru s preferencí veřejné dopravy s ohledem na udržitelnost, chůze a jízdy na kole. Plán udržitelné městské mobility chce zjednodušeně nabídnout možnost udržitelného, bezpečného, pohodlného a efektivního pohybu lidí i věcí - mobility.

Návrhová část

Návrhová část PDF, 57.97 MB A_Dostupnost PDF, 13.45 MB B_Participace PDF, 4.80 MB C1_Návrh základního komunikačního systému, výhledový rok 2035 PDF, 78.86 MB C2_Návrh ZÁKOS a trasy MHD (včetně úseků s preferencí), výhledový rok 2035 PDF, 79.58 MB C3_Návrh ZÁKOS a trasy CD (včetně kategorizace tras a plošné prostupnosti), výhledový rok 2035 PDF, 14.55 MB C4_Trasy pěší dopravy (včetně rozdělení do skupin objektů) v souběhu se ZÁKOS, výhledový rok 2035 PDF, 14.55 MB C5_Základní komunikační systém pro horizont roku 2035+ PDF, 79.04 MB C6_Návrh tras veřejné hromadné dopravy (včetně zobrazení zastávek) PDF, 2.37 MB C7_Návrh opatření veřejné hromadné dopravy PDF, 14.56 MB C8_Kartogram zatížení veřejné hromadné dopravy (bez pěší dopravy) PDF, 2.77 MB C9_Návrh sítě hlavních pěších tras (včetně kategorizace tras) PDF, 14.61 MB C10_Návrh sítě hlavních pěších tras (včetně hodnocení stavu bezbariérovosti) PDF, 14.62 MB C12_Návrh základní sítě cyklistických tras (včetně zobrazení funkce tras v území) PDF, 14.55 MB C13_Návrh základní sítě cyklistických tras (včetně kategorizace tras) PDF, 14.55 MB C14_Kartogram zatížení cyklistické dopravy PDF, 3.19 MB C15_Návrh rozvoje základní sítě cyklistických tras (včetně kategorizace tras) PDF, 14.57 MB C16_Kartogram zatížení silniční dopravy PDF, 3.28 MB C17_Návrh opatření automobilové dopravy PDF, 31.96 MB C18_Ideový návrh řešení statické dopravy PDF, 143.21 MB C19_Návrh dopravně zklidněných oblastí a komunikací PDF, 79.29 MB C20_Návrh tras nákladní dopravy PDF, 79.35 MB C21_Průměrné roční koncentrace NO2 vlivem dopravy (Trend 2035) PDF, 356.04 kB C22_Průměrné roční koncentrace PM10 vlivem dopravy (Trend 2035) PDF, 375.25 kB C23_Průměrné roční koncentrace PM2.5 vlivem dopravy (Trend 2035) PDF, 363.93 kB C24_Průměrné roční koncentrace BaP vlivem dopravy (Trend 2035) PDF, 366.59 kB C25_Průměrné roční koncentrace NO2 vlivem dopravy (Aktivní 2035) PDF, 355.03 kB C27_Průměrné roční koncentrace PM2.5 vlivem dopravy (Aktivní 2035) PDF, 368.43 kB C26_Průměrné roční koncentrace PM10 vlivem dopravy (Aktivní 2035) PDF, 376.46 kB C28_Průměrné roční koncentrace BaP vlivem dopravy (Aktivní 2035) PDF, 364.49 kB C29_Rozdíl průměrných ročních koncentrací NO2 vlivem dopravy (Aktivní 2035 vs. Trend 2035) PDF, 339.11 kB C30_Rozdíl průměrných ročních koncentrací PM10 vlivem dopravy (Aktivní 2035 vs. Trend 2035) PDF, 342.42 kB C31_Rozdíl průměrných ročních koncentrací PM2.5 vlivem dopravy (Aktivní 2035 vs. Trend 2035) PDF, 337.53 kB C32_Rozdíl průměrných ročních koncentrací BaP vlivem dopravy (Aktivní 2035 vs. Trend 2035) PDF, 349.94 kB C33_Hluková zátěž ze silniční dopravy (Trend 2035) PDF, 2.79 MB C34_Hluková zátěž ze silniční dopravy (Aktivní 2035) PDF, 383.36 kB C35_Rozdíl hlukové zátěže ze silniční dopravy (Aktivní 2035 vs. Trend 2035) PDF, 2.80 MB AOPK ČR (00938_VC_22_SEA_PUMM_Pardubice_1) PDF, 423.68 kB KÚ PK, odb. životního prostředá a zemědělství (pce_planMobility_RADDIT_24343_PE) PDF, 245.04 kB MŽP, odb. výkonu státní správy VI (priloha_1019773142_0_2022_550_319_stanovisko_45i) PDF, 172.11 kB