Projednávaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Tomáš Slavík
Doplňující informace

Obec Rybitví rozhodla usnesením Zastupitelstva obce Rybitví č. 3/2018 dne 19.3.2018, že se proces pořízení Změny č. 1 ÚP Rybitví rozdělí v etapě po veřejném projednání na dvě části – Změnu č. 1/b Územního plánu Rybitví, která bude řešit pouze původní plochu přestavby TX (plocha se stávajícím objektem spalovny) a Změnu č. 1/a Územního plánu Rybitví, která  bude obsahovat všechny ostatní lokality řešené ve Změně č. 1 Územního plánu Rybitví.

Dokumentace pro Změnu č.1/b ÚP Rybitví bude zpracována po vyhodnocení veřejného projednání Změny č. 1 Územního plánu Rybitví. Změna č. 1 Územního plánu Rybitví je do etapy veřejného projednání společná pro Změnu č. 1/a a Změnu č. 1/b.