Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí,
Ateliér: Smilova 308 Pardubice
Datum nabytí účinnosti1. 1. 2015
Doplňující informaceDo územního plánu a dokladů o jeho pořízení je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta. Územní plán byl dále poskytnut Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Pravy.