Od 1. 1. 2023 došlo ke sloučení dvou dotačních programů – Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit s Programem podpory rodinných center. Nový program nese název Program podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit (zkratka PPVVRA) – viz výše.