Od 1. 1. 2023 došlo ke sloučení dvou dotačních programů – Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit s Programem podpory rodinných center. Nový program nese název Program podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit (zkratka PPVVRA) – viz výše.

Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti

Vyhlášení záměru poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti na rok 2024 - DT Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti PDF, 1.83 MB Vyhlášení záměru poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti na rok 2024 - DT Podpora požární ochrany PDF, 1.76 MB Vyúčtování dotace za rok 2023 - Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti XLSX, 68.43 kB Vyúčtování dotace za rok 2023 - Podpora požární ochrany XLSX, 68.05 kB Čestné prohlášení - příloha k vyúčtování dotace PKZB DOCX, 36.37 kB Výsledky dotačního řízení - Podpora požární ochrany 2023 PDF, 20.84 kB Výsledky dotačního řízení - Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 2023 PDF, 20.80 kB Vyhlášení záměru poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti na rok 2023 - DT Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti PDF, 1.68 MB Vyhlášení záměru poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti na rok 2023 - DT Podpora požární ochrany PDF, 1.65 MB Výsledky dotačního řízení – Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 2022 PDF, 20.82 kB Výsledky dotačního řízení – Podpora požární ochrany 2022 PDF, 20.90 kB Výsledky dotačního řízení - Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 2021 PDF, 20.66 kB Výsledky dotačního řízení - Podpora požární ochrany 2021 PDF, 20.43 kB

Smlouvy o poskytnutí dotace 2022