Místní část Drozdice je druhá nejmenší lokalita našeho obvodu o rozloze 144 ha. Počet obyvatel k 1.1.2023 na tomto území činí celkem 112.

Základní občanská vybavenost je v nedaleké Černé za Bory.

  • obecní dům 

​​​​​​​

Historie

Drozdice, dříve též Droždice, je místní část ležící nad pravým břehem Chrudimky jihovýchodné od centra Pardubic První písemná zmínka o obci je z roku1492, kdy Drozdice patřily ke tvrzi Nemošice. 

V jejich blízkosti se nachází Drozdická a Nemošická stráň, které jsou dnes přírodní chráněnou oblastí s rozmanitou faunou i flórou. V dolní části je rybníček napájený vodou, kterou svádí struha z Kobelnice a luk u Žižína.

Od 1.7.1960 byly Drozdice připojeny k obci Černá za Bory a následně 30.4. 1976 sloučeny s městem Pardubice. Od roku 1994 jsou součástí MO Pardubice IV.