Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Poskytnutí informace - novostavba RD na parc.č. 250/6, k.ú. Mikulovice u Pardubic MmP 37050/2023 Jana Bobková Odpoved_106_MmP_37050_2023 [PDF, 98 kB]
Odpovědnost za správnost a zákonnost závazných stanovisek vydaných na OHA MmP 34660/2023 Blanka Konstantinová Sdeleni_o_poskytnute_odpovedi [PDF, 149 kB]
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. MmP 37568/2023 Pavel Bureš 37568_odpoved [PDF, 158 kB]
Fáze řešení Petice s žádostí o zvýšení bezpečnosti a komfortu dopravy v lokalitě U Kostelíčka MmP 31255/2023 Ing. Jan Hrabal zadost_odpoved_106 [PDF, 115 kB] priloha_nehodovost_KLIC [PDF, 1 MB] priloha_prehled_nehod [PDF, 892 kB]
Nepřípustná využití funkční plochy "zeleň rekreační" MmP 28870/2023 Blanka Konstantinová Sdeleni_o_poskytnute_odpovedi [PDF, 112 kB]
Vnitřní oznamovací systém MmP 34365/2023 Mgr. Jiří Turek zadost_odpoved_106 [PDF, 126 kB]
Odpověď na žádost o informaci dle 106/1999 Sb. ze dne 3.3.2023 MmP 31275/2023 Kristýna Šenkýřová Web žádost 106 3.3. [PDF, 493 kB]
Microsoft Office 365 MmP 26470/2023 Ing. Zdeňka Malá odpovedMO365_web [PDF, 116 kB]
užívání pozemku k.ú. Pardubice, st.p.č. 8687 MmP 28610/2023 Mgr. Jiří Turek zadost_odpoved_106 [PDF, 320 kB]
Investiční plán města MmP 30608/2023 Jana Koblížková 106-30608-2023 [PDF, 117 kB]
Shromažďování dat – OSPOD MmP 26397/23 Bc. Dana Hnízdová 106-ospod [PDF, 44 kB]
informace podle zák. č. 106/1999 Sb. MmP 26470/2023 Lucie Marková Odpoved_106 [PDF, 90 kB]
Interní informace MmP - OD, OSA MmP 19576/2023 Mgr. Jiří Turek zadost_odpoved_106 [PDF, 192 kB]
Most M117 MmP 20631/2023 Jana Koblížková 106-20631-2023 [PDF, 198 kB]
Ukrajina - rozpočet, vynaložené prostředky MmP 3775/2023 Mgr. Jiří Turek zadost_odpoved_106 [PDF, 159 kB]
informace podle zák. č. 106/1999 Sb. SÚ 14429/2023 Vladimíra Dubravčíková Odpoved_106_16522_2023_ [PDF, 217 kB]
Žádost ze dne 30. 1. 2023 – dávky sociální podpory 15291/2023 Marcela Ožďanová davky_zadost_106 [PDF, 33 kB]
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 27.1.2023 MmP 15619/2023 Kristýna Šenkýřová Web žádost 106 27.1. [PDF, 488 kB]
Žádost o poskytnutí kopie závazného stanoviska ve věci stavby parkovacího domu v Pardubicích MmP 6130/2023 Blanka Konstantinová Sdeleni_o_poskytnute_odpovedi [PDF, 106 kB]
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 1486/2023 Kristýna Šenkýřová Web žádost 106 3.1 [PDF, 423 kB]
Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací podle zákona 106/1999 11570/2023 Marie Chroustová MmP_11570_2023_Rozhodnuti_odmitnuti_ANONYMIZOVANE [PDF, 236 kB]
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10.1.2023 9299/2023 Martin Ptáček 106_final_anonymizováno [PDF, 245 kB]
Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 3795/2023 Lukáš Dvořák Zadost_odpoved_106_PlatyZS_a_MS (002) [PDF, 117 kB]
Odpověď na informaci MmP 3128/2023 Linda Šenkýřová odpověď §106 [PDF, 119 kB]
Investiční plán města MmP 1970/2023 Jana Koblížková 106-1970-2023 [PDF, 132 kB]
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď zadavatele MmP/151350/2022 Ing. Karolína Vopršalová odpoved [PDF, 124 kB]
Poskytnutí závazného stanoviska pro záměr přístavby RD Dašická 241 MmP 143156/2022 Blanka Konstantinová Odpoved [PDF, 171 kB]
Zadávání veřejných zakázek MmP 145682/2022 Mgr. Jiří Turek Prehled_PO [XLS, 64 kB] zadost_odpoved_106 [DOCX, 697 kB]
Odpověď na žádost o informaci   OŽP/145604/22/Sl Roman Slach Odpoved_vyhl [PDF, 32 kB]
Žádost o poskytnutí kopie závazného stanoviska pro záměr "BD Nové Jesenčany" MmP 137468/2022 Blanka Konstantinová odpoved [PDF, 166 kB]