Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Poskytnutí informace - Spojil Na Strejčku 84424/2024 Marie Chroustová 106-99 Spojil Na Strejčku SITUACE_redigováno [PDF, 1 MB] Spojil Na Strejčku_redigováno [PDF, 4 MB]
Umístění staveb pro reklamu k. ú. Popkovice MmP 77478/2024 Marie Kašová MmP_77478_2024_ [PDF, 136 kB]
Žádost o kopii stanoviska k výstavbě BD Palace Pardubice MmP 69362/2024 Blanka Konstantinová Odpoved na zadost [PDF, 198 kB]
Odpověď na žádost o poskytnutí informace MmP 74691/2024 Markéta Paulišová odpověď na žádost 106-Šplíchal-úřední deska [PDF, 127 kB]
Sdělení k žádosti o poskytnutí informace - MmP 67089/2024 MmP 67089/2024 Ing. Kašová Marie úřední deska_67089_2024 [PDF, 180 kB]
Sdělení k žádosti o poskytnutí informace - MmP 67083/2024 MmP 67083/2024 Ing. Kašová Marie úřední deska_67083_2024 (002) [PDF, 165 kB]
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 9.5.2024 týkající se informace ze spisu OSA/P0-17/24/20 Mgr. Michal Kunc Odpověď na žádost o informace [PDF, 214 kB]
Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím OSA/P-654/23-D/30 Eva Musilová OSA_P-654_23-D [PDF, 79 kB]
Rozhodnutí - Spojil, Na Strejčku 64017/2024 Marie Chroustová MmP_64017_2024_Rozhodnutí Spojil Na Strejčku situace_redigováno [PDF, 4 MB]
Odpověď na žádost o informaci - vodovod a kanalizace v k.ú. Spojil MmP 68552/2024 Monika Říhová Spojil 106 [PDF, 73 kB]
Rozhodnutí - Spojil, Na Strejčku 69407/2024 Marie Chroustová Rozhodnutí Spojil Na Strejčku kolaudace situace_redigováno [PDF, 3 MB]
Sdělení - Spojil, Na Strejčku 69402/2024 Marie Chroustová 106-99 Spojil Na Strejčku kolaudace protokol_redigováno [PDF, 2 MB] kolaudační protokol_redigováno [PDF, 2 MB] protokol o zkoušce zhutnění_redigováno [PDF, 1 MB]
Odpověď na žádost o informace týkající se investiční akce Dukla sportovní – rekonstrukce basketbalové haly   MmP 68399/2024 Vít Vojta Zadost_o_poskytnuti_informaci_Dukla_sportovni [PDF, 164 kB] Odpoved_na_Zadost_o_poskytnuti_informaci_Dukla_sportovni [PDF, 102 kB]
Opověď na žádost o informaci MmP 58033/2024 Soňa Zabilanská z.č.106 [PDF, 119 kB]
odpověď na žádost o informaci 60037/2024 Zita Petrusová 60037_2024 [PDF, 110 kB]
odpověď na žádost o informaci 60038/2024,60040/2024, 60042/2024 Zita Petrusová 60042,60038, 60040 [PDF, 105 kB]
odpověď na žádost o informaci MmP 60044/2024 Zita Petrusová Odpoved_106_MmP_60044_2024_001 [PDF, 186 kB]
odpověď na žádost o informaci MmP 60041/2024 Zita Petrusová Odpoved_106_MmP_MmP_60041_2024 [PDF, 186 kB]
odpověď na žádost o informaci MmP 60039/2024 Zita Petrusová Odpoved_106_MmP_60039_2024 [PDF, 186 kB]
odpověď na žádost o informaci MmP 60043/2024 Zita Petrusová Odpoved_106_MmP_60043_2024_001 [PDF, 186 kB]
Řešení odvodu splaškových a dešťových vod pod Přeloučskou a Kokešovou ulicí v obci Čívice MmP 63200/2024 Ing. Markéta Horáčková Strnadová StareCivice_106 [PDF, 154 kB]
rozhodnutí o neposkytnutí - Spojil Na Strejčku, Na Příkopech 59270/2024 Marie Chroustová Rozhodnutí Spojil Na Strejčku Na Příkopech_redigováno [PDF, 3 MB]
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 46367/2024 Kristýna Šenkýřová Úřední deska_žádost_106 [PDF, 493 kB]
odpověď na žádost o informaci MmP 60867/2024 Zita Petrusová MmP 60867_24 odpověď [PDF, 11 kB]
Pachtovní (nájemní) smlouvy na ornou půdu MmP 60726/2024 Jana Koblížková 106-60726-2024_zadost [PDF, 110 kB] 106-60726-2024_odpoved [PDF, 173 kB]
Odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím MmP 60155/2024/RU Ing. Jana Růžičková odpoved_106 [PDF, 157 kB]
Strategické dokumenty - ochrana klimatu, sociální oblast v letech 2010 - 2023 MmP 54240/2024 Mgr. Jiří Turek zadost_odpoved_106 [PDF, 176 kB]
Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím MmP 61937/2024 Lukáš Dvořák odpoved_zadost_106_web [PDF, 118 kB] OK Lokomotiva-dotace_ne_sport – kopie [PDF, 121 kB]
Odpověď na žádost o informaci ze dne 9.2.2024 MmP 20159/2024 Markéta Paulišová odpověď na žádost 106-Hepnarová-úřední deska-II [PDF, 125 kB]
odpověď na žádost o informaci, kolik přestupků provozovatele vozidla bylo řešeno za stání ve vyhrazeném jízdním pruhu   OSA/D106-1/24 Lenka Hradilová 106_počet_přestupků_vyhrazený_pruh_pro_cyklisty [PDF, 92 kB]