Projednávaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Datum schváleníProjednávaná dokumentace
Doplňující informaceNávrh 2. zprávy o uplatňování Územního plánu Úhřetická Lhota (dále jen „návrh 2. zprávy“) je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Oddělení územního plánování Odboru hlavního architekta Magistrátu města
Pardubic a na Obecním úřadu Úhřetická Lhota.