Katastrální území Nemošice je druhá největší místní část v našem obvodě, která se rozkládá na cca 450 ha. Počet obyvatel k 1.1.2023 na tomto území činí celkem 1268.

Základní občanská vybavenost:

  • obecní dům
  • mateřská škola
  • sportovní areál
  • ostatní vybavení jako např. restaurace, obchody a pod.

Historie

Nemošice patří mezi nejstarší osady okresu pardubického. Svědčí o tom pravěké pohřebiště (odryté v průběhu výstavby školy v roce 1914) kde byly nalezeny nádoby a bronzové jehlice lužického typu, které jsou uloženy v pardubickém muzeu. Byly zde nalezeny také groše Václava II. V roce 1295 náležela ves ke kostelu sv.Jiljí v Pardubičkách, který patřil misijnímu řádu cyriaků. Až v roce 1318 je obec doložena jako majetek Viléma z Nemošic, který měl tvrz na pravém břehu Chrudimky.V roce 1492 prodal Jan Makovský z Potštejna Nemošice Vilému z Pernštejna a od té doby byly Nemošice spojeny s panstvím pardubickým. Po připojení Nemošic k pardubickému panství nebyla tvrz obývána a pravděpodobně záhy spustla. V roce 1790 začal stát stavět hřebčinec na vysušeném nemošickém rybníku Klárce, ve kterém je dnes, v obnovených stájích, chovné zařízení.

Popis obrazku

Popis obrazku