Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Datum schválení12. 12. 2016
Doplňující informaceDo Zprávy o uplatňování Územního plánu Bukovina nad Labem 2016 a dokladů o jejím pořízení - spis č. 66989/2015 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta; Zpráva o uplatňování Územního plánu Bukovina nad Labem 2016 je uložena na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta a na obci Bukovina nad Labem.