Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Datum schválení10.8.2015
Doplňující informaceDo Zprávy o uplatňování ÚP Hrobice 2015 a dokladů o jejím pořízení - spis č. 10646/2010 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování a dále je uložena na Obecním úřadu Hrobice.