Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Datum schválení5. 8. 2015
Doplňující informace1. zpráva o uplatňování ÚP Jezbořice je uložena k nahlédnutí na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic a na Obecním úřadu Jezbořice.