Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Datum schválení19. 2. 2018
Doplňující informace1. zpráva o uplatňování ÚP Kostěnice je uložena k nahlédnutí na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic a na Obecním úřadu Kostěnice.