Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Datum schválení9. 12. 2019
Doplňující informace1. zpráva o uplatňování ÚP Moravany včetně obsahu Změny č.1 je uložena k nahlížení na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic a na Obecním úřadu Moravany.