Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Datum schválení19.6.2013
Doplňující informaceDo Zprávy o uplatňování ÚP Němčice 2013 a dokladů o jejím pořízení - spis č. 7372/2011 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta. Zpráva o uplatňování je dále uložena na Obecním úřadu Němčice.