Schválená dokumentace
PořizovatelObecní úřad Rokytno, Ing. Josef Filipi
Datum schválení23. 9. 2021
Doplňující informace

Do zprávy o uplatňování včetně pokynů pro zpracování změny územního plánu a dokladů o jejím pořízení je možné nahlížet na Obecním úřadu Rokytno; zpráva o uplatňování včetně pokynů pro zpracování změny územního plánu je uložena na obci Rokytno a na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování.