Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Datum schválení17.12.2021
Doplňující informaceDo zprávy o uplatňování a dokladů o jejím pořízení je možné nahlížet na Obecním úřadu Srch; zpráva o uplatňování je uložena na obci Srch a na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta.